SCSenglish.com

Shanghai's premier corporate trainer.


  

EditRegion4 - right column space for ads

 

Geography of China

China geography

provinces and regions of China

Table of Provinces & Regions of China.
By http://www.Shanghai.co.nz
Name Area [sq miles] Area [sq km] Capital
Provinces
Anhui 54,015 139,900 Hefei (Hofei)
Fujian (Fukien) 47,529 123,100 Fuzhou (Fukien)
Gansu 137,104 355,100 Lanzhou
Guangdong 76,100 197,100 Guangzhou (Canton)
Guizhou (Kweichow) 67,181 174,000 Guiyang
Hainan 13,200 34,300 Haikou
Hebei (Hopei) 81,479 211,030 Shijia Zhuang
Heilongjiang 178,996 463,600 Harbin
Henan (Honan) 64,479 167,000 Zhengzhou
Hubei (Hupeh) 72,394 187,500 Wuhan
Hunan 81,274 210,500 Changsha
Jiangsu (Kiangsu) 40,927 106,000 Nanjing (Nanking)
Jiangxi (Kiangsi) 63,629 164,800 Nanchang
Jilin (Kirin) 72,201 187,000 Changchun
Liaoning 53,301 138,050 Shenyang
Qinghai (Chinghai) 278,378 721,000 Xining (Sining)
Shaanxi (Shensi) 75,598 195,800 Xian (Sian)
Shandong 59,189 153,300 Jinan (Tsinan)
Shanxi (Shansi) 60,656 157,100 Taiyuan
Sichuan (Szechwan) 219,691 569,000 Chengdu
Yunnan 168,417 436,200 Kunming
Zhejiang (Chekiang) 39,305 101,800 Hangzhou
Autonomous Regions
Guangxi Zhuang 85,096 220,400 Nanning
Inner Mongolia 454,633 1,177,500 Hohhot (Huhehot)
Ningxia Hui 30,039 77,800 Yinchuan
Xinjiang Uygur 635,829 1,646,800 Urumqi (Wulumuchi)
Tibet 471,660 1,221,600 Lhasa

map of china provinces